Szczęśliwa dojrzałość

Szczęśliwa dojrzałość czyli program dla emerytów

Społeczeństwo polskie, podobnie jak w innych krajach Europy, starzeje się. Ten trend nadal się utrzyma. Na szczęście w Łodzi mamy rzesze aktywnych, energicznych seniorów, zaangażowanych w życie społeczne, niejednokrotnie nadal czynnych zawodowo. Przy ich pomocy i korzystając z ich rady chcę poprawić jakość codziennego życia seniorów i w ten sposób podziękować wszystkim za dziesięciolecia pracy na rzecz naszego miasta.

  • Ułatwienie dostępu do usług pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych - poprzez zwiększenie liczby ośrodków zajmujących się seniorami oraz zwiększenie ich dofinansowania.
  • Pomoc dla osób opiekujących się bliskimi cierpiącymi na demencję - po konsultacjach dopilnuję opracowania i wdrożenia pilotażowego programu wsparcia, dzięki któremu opiekunowie seniorów z demencją będą mogli prowadzić normalne życie zawodowe i rodzinne.
  • Dofinansowanie i niezbędne remonty Domów Seniora i Domów Opieki Społecznej - na Polesiu zaczniemy od DPS na ul. Strzelców Kaniowskich.
  • Zawalczę o uruchomienie specjalnego programu zamiany mieszkań, tak aby osoba poruszająca się o kulach nie musiała już żyć na 4. piętrze bez windy a emeryt mógł łatwo i szybko zamienić swoje zbyt duże mieszkanie na mniejsze - i uzyskać dzięki temu dodatek mieszkaniowy. W ramach projektu będą też organizowane przeprowadzki, od pomocy w pakowaniu po przeniesienie mebli.
  • Wielkim problemem wśród seniorów jest samotność, która skraca życie, pogarsza stan zdrowia, a osoby o stosunkowo niskiej emeryturze wpędza w obszar nieewidencjonowanego ubóstwa. Chcę użyć wszystkich narzędzi posiadanych przez Miasto Łódź do poprawy ich sytuacji: wykorzystam domy kultury, ośrodki senioralne, teatry oraz największą inwestycję kulturalną w Polsce - EC1 Łódź - do uruchomienia programów zajęciowych. Chcę, aby osoby samotne mogły się dzięki temu poznawać i zaprzyjaźniać, poczuć się potrzebnymi i ważnymi. Bo są ważni i potrzebni!
  • Przekonam Radę Miejską do wprowadzenia obowiązkowych ulg i zniżek na wydarzenia kulturalne w miejskich placówkach dla seniorów w wieku od 65, a docelowo 60 lat. Chcę okazać im wdzięczność za dziesięciolecia ciężkiej pracy na rzecz Łodzi. To oni są nośnikiem łódzkiej historii i nie możemy o nich zapominać.
  • Będę promował wszelkie formy aktywności ruchowej, w tym poprzez organizację imprez kulturalnych i sportowych dedykowanych seniorom. Zawalczę o wystarczającą liczbę ławek na trasach spacerowych.
  • Będę wszelkimi sposobami wspierał Uniwersytety Trzeciego Wieku, które zapewniają swoim uczestnikom kontakt z wiedzą, rozwój i nowe znajomości.
  • Będę wspierał działania organizacji pozarządowych zajmujących się ludźmi w starszym wieku.

| Mój program dla Łodzi | Remonty na Bałutach | Remonty na Starym Polesiu |


Proszę o Twój głos 21 października!

 

Wybory Łódź: Adam Jarecki, miejsce 3