Miasto kobiet

Łódź - miasto kobiet

Chcę, aby kobiety i mężczyźni na równych prawach mogli realizować swoje cele osobiste i zawodowe. Szczególną uwagę zwrócę na rozwiązywanie problemów zdrowotnych kobiet, tych na które Miasto Łódź może mieć wpływ.

  • Będę dążył do zrównania pensji kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach w spółkach miejskich.
  • Będę wspierał działania opiekuńcze dla kobiet zagrożonych i dotkniętych przemocą.
  • Poprę wszystkie inicjatywy zwiększające świadomość ważności badań prenatalnych.
  • Będę głosował za zwiększeniem wydatków na miejski program in-vitro, tak aby każda para chcąca wziąć w nim udział miała na to szansę.
  • Namówię radnych do stworzenia w miejskim szpitalu całodobowego dużuru lekarza mogącego wypisać receptę na tzw. antykoncepcję awaryjną.
  • Poprę remonty i modernizacje żłobków i przedszkoli, które są niezbędne matkom chcącym powrócić do pracy zawodowej. Zaczniemy od żłobków na Łąkowej (Stare Polesie), Pawiej i Chrobrego (Bałuty)
  • Będę współpracował z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się rozwiązywaniem problemów społecznych i zdrowotnych.

| Mój program dla Łodzi | Remonty na Bałutach | Remonty na Starym Polesiu |


Proszę o Twój głos 21 października!

 

Wybory Łódź: Adam Jarecki, miejsce 3