Nowoczesna kultura

Kultura w Łodzi

Obok języka i wspólnej historii kultura jest jedną z rzeczy niezbędnych do funkcjonowania narodu i społeczeństwa. Musi szokować, zmuszać do myślenia i refleksji. Musi nas rozwijać.

  • Ferment, kontrowersja i szok wyrywają ludzki umysł z intelektualnego marazmu, inspirują do nowego i świeżego spojrzenia na świat. Dlatego będę wspierał zwiększenie dotacji celowych i gwarancję pełnej wolności artystycznej łódzkim teatrom, domagając się w zamian za to atrakcyjnej i wartościowej oferty klasy europejskiej. Łódź ma tradycje i nadal potrzebuje wielkiej sztuki i wielkich artystów.
  • Zainicjuję opracowanie programu mikrograntów dla drobnych wydarzeń kulturalnych. Każdego dnia w naszym mieście odbędzie się koncert, wystawa, warsztat lub inne publiczne zdarzenie kulturalne.
  • Zorganizuję Okrągły Stół Kultury, podczas którego zastanowimy się wraz z całym środowiskiem nad sposobami aktywizacji seniorów, dzieci i młodzieży w życiu i edukacji kulturalnej
  • Poszukam środków na zwiększenie dotacji przeznaczonych na zakup nowych pozycji ksiązkowych dla miejskich bibliotek, tak aby nie musiały finansować ich zakupu z budżetu obywatelskiego.
  • Mając świadomość sytuacji rynku pracy poszukam możliwości sfinansowania podwyżek pensji dla pracowników placówek kultury, gdyż nie możemy sobie pozwolić na dalszą utratę kompetentnych i doświadczonych osób.
  • Zrobię wszystko, aby po połączeniu Domu Literatury i Mediateki budynek przy ul. Roosevelta 17 został zachowany na cele kulturalne i służył mieszkańcom przez następne lata.

| Mój program dla Łodzi | Remonty na Bałutach | Remonty na Starym Polesiu |


Proszę o Twój głos 21 października!

 

Wybory Łódź: Adam Jarecki, miejsce 3